Sigtuna Swedish Single Hop – En unik pale ale växer fram

– Veckobrev i foto och text

Ölets historia började med ett stycke åker i Mesopotamien för över 10 000 år sedan, där emmervete så småningom förädlades till öl. På en annan åker, våren 2014 utanför Mariestad i Sverige, börjar berättelsen om hur en mycket speciell humle förädlar ölet Sigtuna Swedish Single Hop Pale Ale.

Följ växtprocessen från Spännaregårdens humleodling i veckobreven nedan, varje vecka fram till sensommaren. Humlen skördas i augusti och ölet kommer att bryggas kort därefter, för att sedan finnas till försäljning hos utvalda restauranger och i begränsad upplaga på Systembolaget.

För foto och text i veckobreven står Gunilla Hellsten Boman vid Spännaregårdens humleodling.

Läs även pressmeddelandet ”Sigtuna Brygghus satsar på svenskodlad humle” för mer information om projektet.


Vecka 32
v32

Till helgen är det skördedags. Kottarna prasslar som bakplåtspapper och är spänstiga vid tryck. Det gula lupulinet under humlekottens fjäll färgar av sig på fingrarna som fet krita när man ”ritar” ett streck på handen och har en förförisk arom som förnimmer om kommande öl från odlingen.


Vecka 31
v31

Odlingarna trivs med våra hjälpredor av flera olika sorters nyckelpigor som lyser bland humlens mörkgröna blad och vi förbereder inför skörden då det gula humlemjölet, lupulin, som är humlens värdefullaste ingrediens redan kan ses under de ljusgröna kottarnas förblad.


Vecka 30
v30

I regel tar det tre år före man kan räkna med att skörda kottar i en nyodling och även om det är långt ifrån på alla de 100 nyplanterade sticklingarna har en del utvecklats så pass bra på 7 veckor att de har kottar.


Vecka 29
v29

Sommaren hitintills har inte erbjudit optimalt ”humleväder” med önskan om en sval och regnig maj följt av värme i juni-juli med riklig nederbörd därför har vi vattnat i odlingen kontinuerligt och belöningen är humlestörar som visar en mäktig syn.


Vecka 28
v28

Blomställningarna som vuxit fram ur grenvinklarna på rankornas huvud- och sidoskott kommer snart ha utvecklats till kottar. Dessa axlika kotteämnen är på vår humlesort flera i varje grenvinkel och tillsammans bildar de en klase.


Vecka 27
v27

Finner man vild humle känns de karakteristiska bladen igen som är sågtandade och i regel växer i par på motsatta sidor om varandra. Undersidan är ljusare och glatt mot översidan som är sträv och hårig men beroende på humlesort är bladens färg och form olika. Fascinerande är bladformen som nederst är äggformade och spetsiga, treflikade på övre delen till att på huvudrankans yttre del övergå till femflikade och liknar ett hampablad.


Vecka 26
v26

De flesta rankorna klarar själva att klättra uppåt. Likväl är det alltid några som behöver hjälp efter att de tappat fästet. När de sitter utom räckhåll funderar vi på hur vi ska nå upp utan att rankan går av och före vinden eller tyngden bryter av den.


Vecka 25
v25

Runt midsommar då de väl utvecklade plantorna är ca 4 m växer det ofta ut sidogrenar på rankorna. Sidogrenar som sitter inom räckhåll kan skäras av i toppen för att stoppa tillväxten men ändå få gå i blom och utveckla kottar. De som kommer längst ner upp till ca 1,5 m brukar inte ge någon kotteskörd utan rivs och hindrar skötseln varför de skärs av.


Vecka 24
v24

Rankorna börjar bli långa och kontinuerligt går vi en inspektionsrunda i humleodlingen för att se över om rankor behöver klätterhjälp men även om plantor kräver extra näring och för att försöka upptäcka i tid om någon fått parasitangrepp.


Vecka 23
Svag vind och fukt i luften är perfekt väder för att återigen fylla kärran och plantera ut skott som tagits om hand under vårens beskärningsarbete. Främsta anledningarna till att beskära humleplantorna, förutom att komplettera i humleodlingen är för att minska konkurrensen om näringen till de rankor som ska bära kottar, hämma trivsel av ohyra i tät fuktig bladgrönska samt att underlätta ogräsbearbetning och annan skötsel av odlingen.

Svag vind och fukt i luften är perfekt väder för att återigen fylla kärran och plantera ut skott som tagits om hand under vårens beskärningsarbete. Främsta anledningarna till att beskära humleplantorna, förutom att komplettera i humleodlingen är för att minska konkurrensen om näringen till de rankor som ska bära kottar, hämma trivsel av ohyra i tät fuktig bladgrönska samt att underlätta ogräsbearbetning och annan skötsel av odlingen.


Vecka 22
Sommarens aktivitet har börjat med att vira rankor som tappar fästet och beskärningsarbetet är snart över. Det svåra är att inte beskära plantor för tidigt och då driva på plantorna för fort och få en för tidig mognad i höst samtidigt som det inte ska göras för sent med risken att rankorna blir långa och ofta för sköra för omplantering.

Sommarens aktivitet har börjat med att vira rankor som tappar fästet och beskärningsarbetet är snart över. Det svåra är att inte beskära plantor för tidigt och då driva på plantorna för fort och få en för tidig mognad i höst samtidigt som det inte ska göras för sent med risken att rankorna blir långa och ofta för sköra för omplantering.


Vecka 21
Arbetet i humleodlingen med ogräsbekämpningen, som är ihärdigast fram till omkring midsommar har de senaste veckorna varvats med intresserade besökare. Från spontana gäster som är frågande till störarna, hembryggare som vill köpa humleplantor, till planerade besök av journalister och ölentuiaster.

Arbetet i humleodlingen med ogräsbekämpningen, som är ihärdigast fram till omkring midsommar har de senaste veckorna varvats med intresserade besökare. Från spontana gäster som är frågande till störarna, hembryggare som vill köpa humleplantor, till planerade besök av journalister och ölentuiaster.


Vecka 20
Hela våren planterar vi ut nya plantor. Bäst resultat ger föregående års skott som kan ge skörd första året men vanligtvis tar det två – tre år. Sticklingarna tas på olika sätt från humlebeståndet. Skotten som planteras i kruka, tills rötter utvecklats kommer från beskärning av rotstockarnas sidoskott vilka skärs i bitar med 2-4 knoppar alternativt från överflödiga rankor som delas vid varje bladpar.

Hela våren planterar vi ut nya plantor. Bäst resultat ger föregående års skott som kan ge skörd första året men vanligtvis tar det två – tre år. Sticklingarna tas på olika sätt från humlebeståndet. Skotten som planteras i kruka, tills rötter utvecklats kommer från beskärning av rotstockarnas sidoskott vilka skärs i bitar med 2-4 knoppar alternativt från överflödiga rankor som delas vid varje bladpar.


Vecka 19
Humlens krav på vattentillförsel har betydelse för skördeutfallet. Tidig bevattning ger ett bättre resultat än att börja sent därför har vi i aprilvärmen vattnat framförallt i nyodlingen. Blir maj varm och torr fortsätter vår manuella bevattning motsvarande omkring 50 mm regn som upprepas med ett par veckors mellanrum.

Humlens krav på vattentillförsel har betydelse för skördeutfallet. Tidig bevattning ger ett bättre resultat än att börja sent därför har vi i aprilvärmen vattnat framförallt i nyodlingen. Blir maj varm och torr fortsätter vår manuella bevattning motsvarande omkring 50 mm regn som upprepas med ett par veckors mellanrum.


Vecka 18
Nu på tidig vår har beskärning och reglering av skott som ska utvecklas till rankor påbörjats. De kraftigaste 2-4 rankorna väljs ut och leds att klättra medsols. Låter man för många skott utvecklas reduceras kotteutdelningen dock sparas några utifall en ranka bryts av då humlens tillväxt styrs av hormoner i rankans topp.

Nu på tidig vår har beskärning och reglering av skott som ska utvecklas till rankor påbörjats. De kraftigaste 2-4 rankorna väljs ut och leds att klättra medsols. Låter man för många skott utvecklas reduceras kotteutdelningen dock sparas några utifall en ranka bryts av då humlens tillväxt styrs av hormoner i rankans topp.


Vecka 17
Störarna som tas ner vid humleskörden är uppsatta och klättertråd av sisalgarn har virats motsols. Humle vill ha vind som blåser igenom bladverket däremot kan stark blåst hindra rankorna att få fäste eller få dem att blåsa ner. Fördelen med störar är att de står still och sisalgarnets utstickande fibrer ger rankorna fäste.

Störarna som tas ner vid humleskörden är uppsatta och klättertråd av sisalgarn har virats motsols. Humle vill ha vind som blåser igenom bladverket däremot kan stark blåst hindra rankorna att få fäste eller få dem att blåsa ner. Fördelen med störar är att de står still och sisalgarnets utstickande fibrer ger rankorna fäste.


Vecka 16
På rotstockarna har flera av de bleka skotten övergått till grönt. I början spirar den blivande rankan rakt men när tre till fyra bladpar växt ut börjar den vrida sig medsols, gripa efter stöd och kan växa 20 cm per dygn.

På rotstockarna har flera av de bleka skotten övergått till grönt. I början spirar den blivande rankan rakt men när tre till fyra bladpar växt ut börjar den vrida sig medsols, gripa efter stöd och kan växa 20 cm per dygn.


Vecka 15
I år satsas på att ge förutsättning för ett bättre skörderesultat med mycket gödsel. Bra gödning ger livskraftiga rankor men tvärtemot vad man kan tro, ett färre antal. Flera av förra årets plantor visade att lerjorden i odlingen var mager och gav många, svaga och tunna rankor.

I år satsas på att ge förutsättning för ett bättre skörderesultat med mycket gödsel. Bra gödning ger livskraftiga rankor men tvärtemot vad man kan tro, ett färre antal. Flera av förra årets plantor visade att lerjorden i odlingen var mager och gav många, svaga och tunna rankor.


Vecka 14
Trots blöta marker har humleodlingen börjat vår gödslats i veckan. Under jordtäckningen tittar humlens vita skott med sina rödaktiga knoppar fram. Dessa delikatesser åts förr som fattigmanssparris innan riktig sparris hunnit kommit upp.

Trots blöta marker har humleodlingen börjat vår gödslats i veckan. Under jordtäckningen tittar humlens vita skott med sina rödaktiga knoppar fram. Dessa delikatesser åts förr som fattigmanssparris innan riktig sparris hunnit kommit upp.